Marktonderzoek

U zit met vragen ?
Dan heeft u twee mogelijkheden: ofwel gaat u actief op zoek naar antwoord, ofwel blijft u rondlopen met een onwetend gevoel.

Vertel ons uw vragen en wij vertellen u onze aanpak.
Een goed uitgevoerd onderzoek, geanalyseerd met de kennis van de sector,
vertelt u wat u moet weten en meer ...

Wat we aanbieden

 • Concurrentieanalyse, intern & extern

  Om effectieve concurrerende marketingstrategieën te plannen, moet uw bedrijf zo veel mogelijk over zijn concurrenten aan de weet zien te komen. Dit kan men doen aan de hand van volgende vragen:  Wie zijn uw concurrenten?  Waar situeren ze zich?  Hoe gaan ze te werk?  Hoe ziet hun prijszetting eruit?  Hoe zien uw klanten uw concurrenten?  Hoe percipieert uw doelgroep de concurrentie …?
 
 • Imago-onderzoek

  Een imago-onderzoek brengt in kaart welk beeld de omgeving van een organisatie heeft.
  Hoe wordt uw bedrijf / product / dienst gezien door de verschillende doelgroepen? Het is dan ook van essentieel belang dat dit beeld overeenstemt met het beeld dat u wilt overbrengen.
 
 • Haalbaarheids- en opportuniteitenonderzoek

  Onderzoek naar de haalbaarheid van nieuwe vestigingsplaats, een nieuw concept of een nieuwe productie-investering: inplanting, traffic, omgevingsfactoren, concurrentie, prijspolitiek, potentiële markt… allemaal factoren die uw beslissing in belangrijke mate beïnvloeden.
  In het kader van een haalbaarheidsonderzoek kunnen vele onderzoeksmethoden toegepast worden, variërend van desk research tot kwantitatief onderzoek tot diepte-interviews of groepsdiscussies. De keuze voor de juiste onderzoeksmethode is afhankelijk van het betreffende product of dienst en de beoogde klantengroepen.
   

 • Klantenanalyses/Klantentypologie

  Op basis van bestaande gegevens wordt er gezocht naar relevante verbanden onderling.  Zo kunnen er klanttypes worden opgemaakt en het koopgedrag per klanttype worden vastgelegd.  Hoeveel bestaande klanten heeft u bedrijf en wie zijn de potentiële klanten? Welke behoeften heeft u klant? Het is een efficiënte tool voor gerichte DM-acties. 

 • Distributieanalyse

  De distributieanalyse wordt gebruikt om de externe omgeving van uw onderneming in kaart te brengen. Het in kaart brengen van de huidige invulling van het dealernetwerk, de relaties bepalen, onderzoek naar de reden van bepaalde leemtes, … brengen duidelijkheid over uw netwerk en uw aanpak hiervan. Het uitvoeren van een distributieanalyse stelt uw onderneming in staat in te spelen op de kansen en bedreigingen die de distributie met zich meebrengt.
 
 • ​Klantenperceptieonderzoek of klantentevredenheidsonderzoek

Wilt u weten hoe uw klanten de relatie met uw organisatie ervaren? Hoe uw klanten over u praten? Wat zijn de verwachtingen van uw klanten?  Hoe speelt uw onderneming daar momenteel op in?  Hoe scoort uw bedrijf op het vlak van klantentevredenheid? Een klant is tevreden wanneer aan zijn verwachtingen wordt voldaan. En vooral: hoe loyaal uw klanten zijn en wat u moet doen om uw klanten te behouden? Zo kunnen er klanttypes worden opgemaakt en het koopgedrag per klanttype worden vastgelegd. Hoeveel bestaande klanten heeft u bedrijf en wie zijn de potentiële klanten? Welke behoeften heeft u klant? Het is een efficiënte tool voor gerichte DM-acties. 

De voorsprong van sectorkennis

Een goed onderzoek begint bij een goed beeld van de situatie

Als jarenlange specialist in de bouwsector en aanverwante segmenten zijn er weinig doelgroepen of situaties die we nog niet onderzocht hebben. Van de interesse naar een technisch substituut product nagaan, tot het bepalen van het marktpotentieel. Zelfs bij de uitvoering van een klantentevredenheidsonderzoek komt onze sectorkennis van pas. Van bij het bepalen van het onderzoekconcept en het opstellen van de vragenlijst tot bij het verwerken en analyseren van de resultaten; wij nemen onze marktinformatie en persoonlijke ervaringen altijd mee !
Daarnaast kunnen we terugvallen op een uitgebreid relatienetwerk; dit is al meerdere keren een krachtige sleutel in onze projecten geweest.
Contacteer ons vrijblijvend en ervaar zelf waarover we spreken.

De ganse waaier van methodieken

Gekozen in functie van het project

De ganse waaier van methodieken
Aangezien Essencia een netwerk heeft van verschillende experten met verschillende expertises zijn we in de mogelijkheid om de methodiek vrij te kiezen in functie van het project. Een flexibel call center, een experte in diepte-interviews met kaderleden of managers, mensen met de juiste technische kennis noodzakelijk bij een B2B-onderzoek, een open persoonlijkheid die mensen op straat of in het winkelpunt aanspreekt en de juiste vragen stelt, allerhande profielen voor het uitvoeren van mystery shopping, een flexibel systeem voor online-bevraging, ...

We geven u graag onze visie over de methodiek die past bij uw project !

Multicliënt onderzoeken

Soms kan het handig en efficiënt zijn om voor meerdere opdrachtgevers tegelijk een onderzoek op te zetten. Dit kan het geval zijn omdat meerdere opdrachtgevers dezelfde informatie nodig hebben of omdat zij willen weten hoe dezelfde doelgroep over hun denkt en oordeelt. Belangrijkste voordeel van een ‘gezamenlijk' onderzoek is lager prijskaartje doordat de onderzoekkost gespreid wordt over meerdere participanten 

Heeft u een voorstel dat interessant kan zijn voor een multi-client onderzoek ? Laat het ons weten en we doen navraag in de markt of er nog geïnteresseerden zijn.