Essencia, het marketingbureau voor de bouwsector, nodigt u op 28 juni graag uit op haar jaarlijks symposium “Preview op de bouwsector”. Gedurende dit symposium werpen we een blik op het bouwen, wonen en werken in de 21ste eeuw. Steden, woningen en werken liggen aan de basis voor de samenleving van de toekomst. Wat zijn de trends en hoe hierop in te spelen? Essencia heeft een verbindingsrol tussen al de actoren van de bouwsector en wil de uitwisseling van informatie en inspiratie aanmoedigen. We selecteerden dan ook een aantal sprekers die vanuit verschillende standpunten hun kijk geven op dit uitdagend onderwerp. 

  • Minister Bart Tommelein, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën & Energie licht het toekomstig energiebeleid voor residentiële én niet-residentiële gebouwen toe en de verwachte impact op bouwen, wonen en werken.
  • Ludovic Dobbelaere, Economist bij het Federaal Planbureau, zal een beeld schetsen van de toekomst van de Belgische economie voor de komende vijf jaar.  
  • Killian Nekeman, Architect vennoot van a2o zal het hebben over trendbreuken in de architectuur en focust in deze lezing op collectiviteit, hergebruik en de veranderende rol van de architect en andere betrokkenen.
  • Ralph Schellen, National Director van Jones Lang LaSalle zal zijn visie geven over niet residentieel vastgoed in Vlaanderen. 
  • Bieke Gepts van Essencia schets de evolutie van het eerste deel van de 21e eeuw en sluit af met een synthese van verschillende visies binnen de maatschappelijke context en vooruitblik naar de bouwmarkt.
Programma

12:00-13:30  Onthaal en lunch
13:30-13:35  Welkom en inleiding door Bieke Gepts, zaakvoerder van Essencia.
13:35-14:00  Opening door Minister Bart Tommelein, Vlaams minister van Begroting, Financiën & Energie. 
14:00-14:15  Terugblik op de markt van 2000 tot heden door Bieke Gepts.
14:15-14:45  Vooruitzichten voor de Belgische economie en de bouwsector tot 2023 door Ludovic Dobbelaere, Economist bij het Federaal Planbureau. 

14:45-15:15  Pauze

15:15-15:45  Niet-residentieel vastgoed in Vlaanderen door Ralph Schellen van Jones Lang LaSalle.
15:45-16:15  Trendbreuken in de architectuur door Killian Nekeman, Architect-vennoot van a2o.
16:15-16:30  Synthese van de visies binnen de maatschappelijke context en vooruitblik naar de bouwmarkt door Bieke Gepts.               


Wij hopen alvast u te mogen verwelkomen op 28 juni in Lamot in Mechelen

Waar en wanneer? 
Donderdag 28 juni 2018
Lamot in Mechelen, Van Beethovenstraat 8/10. 
Ontvangst lunch: 12u00
Start programma: 13h30

U kunt inschrijven tot 25 juni. Na ontvangst van uw registratie sturen wij u een bevestigingsmail en een factuur. 

Uw deelname is definitief bevestigd na ontvangst van uw betaling. Gelieve de factuur onmiddellijk te betalen. Annuleren kan enkel via mail aan info@essencia.be tot 25 juni, nadien blijven alle kosten verschuldigd. Een vervanger kan altijd uw plaats innemen.

Extra info

Uw Inschrijving is verstuurd , u ontvangt zo dadelijk een bevestiging