Renovatiemarkt in 2014

België

Neem contact op
36 blz
Nederlands
Engels
Frans
De renovatiemarkt is een belangrijke groeipool binnen de bouwmarkt. Belangrijk, maar ondoorzichtig. Jaarlijks brengt Essencia het renovatiegedrag van 1500 particulieren in kaart.
De renovatiemarkt is een belangrijke groeipool binnen de bouwmarkt. Belangrijk, maar ondoorzichtig. Jaarlijks brengt Essencia het renovatiegedrag van 1500 particulieren in kaart.

De analyse van de resultaten:

-  Hoeveel Belgen zijn eigenaar van een woning ?
-  Is de woning gekocht of zelf gebouwd ?
-  Wat zijn de eerste vervangings- of herstellingswerken ?
-  Welk werken voert een koper van een woning uit en binnen welke tijdspanne ?
-  Wie is de verbouwer naar socio-demografisch profiel ? 
-  Gaat de verbouwer lenen voor de werken en zo ja, hoeveel gemiddeld ? 
-  Na hoeveel jaren is er budget voor de buitenverharding, zwembad of tuinaanleg ?
-  Uit welke werken bestaat een gemiddelde verbouwing ?
-  Wie profiteerde reeds van subsidies voor uitgevoerde werken ?
-  Wat is de impact van het wegvallen van de subsidies op de huidige renovatieplannen ?
-  Zijn alle daken nu reeds geisoleerd ?
-  Welke renoveerders investeerden in alternatieve energie (zonnepanelen, zonneboilers, ...) ?
-  Hoe staat de verbouwer tegenover zwartwerk ?
-  Welke werken staan er nog op de planning voor de nabije toekomst ?
-    …

Een antwoord vindt u terug in "Renovatie: wie, wat en wanneer ?".
Een praktisch rapport dat iedere marketeer ondersteunt bij het benaderen van de renoveerders, klussers of verbouwers. 

Het rapport kan uitgebreid worden met informatie over gemiddelde oppervlaktes, gebruikte materialen en merken, de uitvoerder van de werken, budget, subsidiebedrag, vergund, architect ... specifiek per bouwdeel.
1       Samenvatting

2       Onderzoeksopzet

3       Bevolkingsanalyse
   3.1        Representatief staal van de Belgische bevolking
   3.2        Belgische huiseigenaren (exclusief huurders en eigenaren van een appartement)

4       Gebouwen analyse

5       De renovatiemarkt in 2014
   5.1        Opzet
   5.2        De renovatie-activiteit liep in 2014 terug met 7%
   5.3        Comfort en besparen
   5.4        Renoveren vraagt tijd en geld
   5.5        Toekomstige activiteit
   5.6        Analyse van de renoveerder en niet-renoveerders
            5.6.1         De stevige verbouwer (3 of meer renovatiewerken op 1 jaar tijd)
            5.6.2         De kleinschalige verbouwer (1 renovatiewerk uitgevoerd)
            5.6.3         De niet-renoveerder
            5.6.4         De huurder
            5.6.5         Meer gedetailleerdere informatie
   5.7        Kenmerken van de renovatiewerken
            5.7.1         Vergund of niet-vergund
            5.7.2         Gesubsidieerd of niet ?
            5.7.3         Met hulp of zonder hulp ?

6       Lijst van grafieken

7       Lijst van tabellen

8       Lijst van figuren
 
In het voorjaar voert Essencia ieder jaar een grootschalig online onderzoek uit naar het renovatiegedrag van de Belg in het jaar voordien. De steekproef bestaat uit een representatief staal van de Belgische bevolking naar leeftijdsklasse en regio.
Het onderzoek spitst zich toe op enerzijds eigenaren van een huis en anderzijds huurders van een huis. Een voorwaarde voor deelname aan het onderzoek is dat de woning ouder dan 5 jaar is.
 

Bestel

Persoonlijke gegevens

Vul hier uw persoonlijke gegevens in

Opmerkingen of vragen?

Geef hier uw opmerkingen of vragen in.
Uw bestelling is goed verwerkt, u ontvangt zo dadelijk een bevestiging