Binnenmuren

Residentiële renovatiemarkt in België

Neem contact op
41 blz
Residentiële renovatiemarkt
Nederlands
Engels
Frans
Renovatie: wie, wat en wanneer?
Een praktisch rapport dat iedere marketeer ondersteunt bij het benaderen van de renoveerders, klussers of  verbouwers.
 
Het rapport bestaat uit twee delen:

Deel 1 geeft u een algemeen zicht op de staat van de woning, zowel van huurwoningen als van eigendomswoningen. En welke (vervangings-)werken er in het verleden reeds zijn uitgevoerd.
-  Hoeveel Belgen zijn eigenaar van een woning ? Wie huurt een woning ?
-  Welke werken voert een bewoner van een woning uit en binnen welke tijdspanne ?
-  Wie is de verbouwer naar socio-demografisch profiel ? 
-  Gaat de verbouwer lenen voor de werken en zo ja, hoeveel gemiddeld ? 
-  Wat is de impact van het wegvallen van de subsidies op de huidige renovatieplannen ?
-  Hoe maakt de Belg zijn woning energiezuinig ?
-  Welke renoveerders investeerden in hernieuwbare energie (zonnepanelen, zonneboilers, ...) ?
-  Welke werken staan er nog op de planning voor de nabije toekomst ?

Deel 2 geeft de verdere detaillering van de binnenmuren en lateien.
De respondent die eigenaar is van een woning ouder dan 5 jaar is uitgebreid bevraagd over gekozen materialen en lateien. 
1       Samenvatting
2       Onderzoeksopzet
3       Bevolkingsanalyse
   3.1        Representatief staal van de Belgische bevolking
   3.2        Belgische huiseigenaren (exclusief huurders en eigenaren van een appartement)
4       Gebouwen analyse
5       De renovatiemarkt in 2014
   5.1        Opzet
   5.2        De renovatie-activiteit liep in 2014 terug met 7%
   5.3        Comfort en besparen
   5.4        Renoveren vraagt tijd en geld
   5.5        Toekomstige activiteit
   5.6        Analyse van de renoveerder en niet-renoveerders
            5.6.1         De stevige verbouwer (3 of meer renovatiewerken op 1 jaar tijd)
            5.6.2         De kleinschalige verbouwer (1 renovatiewerk uitgevoerd)
            5.6.3         De niet-renoveerder
            5.6.4         De huurder
            5.6.5         Meer gedetailleerdere informatie
   5.7        Kenmerken van de renovatiewerken
            5.7.1         Vergund of niet-vergund
            5.7.2         Gesubsidieerd of niet
            5.7.3         Met hulp of zonder hulp
6      Binnenmuren
  6.1.        Oppervlakte naar woningtype (in m²)
  6.2.        Belangrijkste materialen
  6.3.        Lateien: type materiaal, aantallen en lengte
7       Lijst van tabellen
8       Lijst van figuren
Het renovatieonderzoek is een online onderzoek bij een representatief staal van de Belgische bevolking tussen 25 en 74 jaar, waaraan jaarlijks meer dan 2500 respondenten deelnemen. Het onderzoek spitst zich toe op private eigenaars van een huis ouder dan 5 jaar. De vragen beogen zowel volledige verbouwingen als herstellingen. De werken die in kaart worden zijn  ruwbouwwerken, technieken, niet-decoratieve afwerking en de buitenomgeving van de woning.
 

Bestel

Persoonlijke gegevens

Vul hier uw persoonlijke gegevens in

Opmerkingen of vragen?

Geef hier uw opmerkingen of vragen in.
Uw bestelling is goed verwerkt, u ontvangt zo dadelijk een bevestiging